Hva kan vi hjelpe deg med?

Følg

Introduksjon til onsite-moduler

Onsite moduler

Alle Onsite (fysiske) kurs registrerer brukere gjennom tidsplaner. En Onsite-modul kan ha flere instanser av det samme kurset, på forskjellige datoer og eventuelt andre adresser. En slik instans av et kurs er representert med en tidsplan. Denne inneholder start og sluttdato, og stedet kurset skal holdes.

Dersom man tildeler en bruker til et Onsite-kurs på modul-nivå, altså ved å klikke "Tildel brukere" direkte på modulen, blir de nødt til å melde seg på selv hvilken tidsplan de ønsker å delta på.

Her må brukeren selv velge hvilket kurs han vil delta på fra nedtrekkslisten og melde seg på. Merk at dette ikke er mulig dersom kursets dato har passert.

 

Om man derimot ønsker å melde på brukere og registrere om de har deltatt eller ikke uten at brukeren trenger å gjøre noe, må man tildele de på deltakerlisten.

Deltakerlisten finner man ved å gå inn på Admin->Læring og klikke i "Deltakerliste" fanen.

Her tildeler man brukere på samme måte som med en modul, men det er viktig å passe på at man velger den tidsplanen som har korrekt dato i forhold til kurset.

 

Opprette en tidsplan

For å opprette en tidplan for en modul, klikker man på "rediger modul" på selve Onsite-modulen. Beveg musepekeren over modulen i listen for å se mulige handliger.

Her inne klikker man på "Tidsplan" fanen og velger "Legg til tidsplan", som befinner seg under listen av tidsplaner. Denne vil være tom første gangen du redigerer en nyopprettet modul.

 

Her velger du et navn på tidsplanen, f.eks når kurset skal holdes, hvor mange deltakere den skal ha (min/maks), eventuell påmeldingsfrist og ekstra informasjon om det er nødvendig.

Etter vi har valgt "Legg til tidsplan" kan vi redigere den for å legge til dato, tidspunkt og adresse.

Klikk på redigeringsikonet på tidsplanen du nettopp opprettet.

Klikk "Legg til ny dag".

Og fyll inn dato, klokkeslett, og adresse.

Når kurset er fullført og du vil registrere hvilke påmeldte brukere som deltok, gjør du dette ved å klikke på tildelingshatten på deltakerlisten (administrer deltakere) under Admin->Læring->Deltakerliste på listen for kurset det gjelder. Her inne vil du se alle brukere som er tilmeldt, og du kan her huke av de som skal registeres som "deltok" ved å markere brukerene og klikke på haken.

Dette kan også gjøre manuelt for hver enkelt bruker kolonnen "handlinger" helt til høyre.

Kurs som allerede er fullført

Om du vil legge inn et kurs som allerede er gjennomført og legge inn alle brukerene som deltok, er fremgangsmåten litt annerledes. Første gang du legger til en ny dag i en tidsplan har du nemlig ikke mulighet for å velge en dato som er tilbake i tid. Du må først velge en gyldig dato og lagre den, for så å redigere den på nytt og velge en tidligere dato (dette skal endres slik at den blir mer intuitiv). Når denne er lagret vil du ikke kunne se deltakerlisten under Admin->Læring->Deltakerliste fordi datoen har passert. For å kunne se listen og administrere den, må du velge "Arkivert" i filteret på venstre side av skjermen.

Nå vil du kun se lister som er registrert med en passert dato, så du vil nå finne tidsplanen du opprettet tidligere. Her kan du administrere deltakere og huke de av som "deltatt" som vanlig.