Hva kan vi hjelpe deg med?

Følg

Endre brukers team eller avdeling

Brukerens team eller avdeling kan endres av ledere eller admin-brukere. Brukeren kan ikke endre sin egen avdeling dersom de ikke har en tilgang som admin. 

 

Den enkleste måten å endre en brukers avdeling eller team er ved tildeling. Gjør som følger: 

  1. Logg inn på portalen, hold musepekeren over Admin og klikk Organisasjon


  2. Klikk på Avdelinger hvis du vil legge en bruker til en avdeling eller Teams hvis du vil legge brukeren til i et team. Eksempelbildet baserer seg på avdelinger, men prosessen er tilnærmet lik. 


  3. Hold musepekeren over avdelingen eller teamet du ønsker å legge brukeren til i. Klikk så på personikonet som dukker opp til høyre på skjermen. 

  4. Her ser du hvilke brukere som allerede ligger i avdelingen. Klikk på Tildel brukere for å legge til en eller flere nye brukere. 
  5. Velg brukeren(e) du vil legge til i avdelingen eller teamet og klikk Tildel bruker. Du kan også søke dersom brukeren ikke står listet på side 1. 


Vi har da vært gjennom den enkleste måten å legge en bruker inn i et team eller en avdeling. Alternativt kan det gjøres på brukernivå. Det gjøres som følger: 

  1. Logg inn på portalen, hold musepekeren over Admin og klikk Organisasjon

  2. Søk opp brukeren på navn eller e-post-adresse, hold musepekeren over brukerens navn, og klikk på det lille blyant-ikonet for å gjøre endringer:

  3. Rull ned i redigeringsvinduet til du finner Team eller Avdeling. Klikk for å velge team eller avdeling for brukeren. Skriv i feltet for å finne riktig avdeling. Klikk på avdelingen du vil velge. Merk at du har anledning til å velge flere avdelinger.


  4. Rull til slutt helt ned i redigeringsvinduet og klikk Oppdater bruker