Hva kan vi hjelpe deg med?

Følg

Opprette avdeling

Opprette en ny avdeling

Å opprette en ny avdeling i din STI-Progress portal er en relativt enkel sak. Pass på at brukeren din behøver administrator-rettigheter for å gjøre endringer i strukturen.

Klikk deg inn på Admin->Organisasjon->Avdelinger.

Her vil du finne en blå knapp på høyre side av skjermen, som sier «Opprett ny avdeling».

Du vil nå få opp et nytt vindu hvor du fyller inn nødvending informasjon om avdelingen du ønsker å opprette. Her er det viktig å fylle inn følgende informasjon:

  • Avdelingsnavn
  • Avdelingsledere
  • Avdeling over

Avdelingsnavnet bestemmer hva avdelingen heter i systemet, og «avdelingsledere» feltet bestemmer hvilken, eller hvilke brukere som er ledere for denne avdelingen. Dette er viktig informasjon, ettersom disse brukerene er de eneste som vil kunne se alle de ansatte som er tildelt avdelingen. Hvis ikke lederen for avdelinger er oppført i dette feltet, vil han/hun ikke kunne se sine ansatte i systemet.

«Avdeling over» bestemmer hvilken avdeling denne skal ligge under. Dette er viktig for å plassere avdelingen korrekt i strukturen. Et eksempel her kan være dersom avdelingen skal ligge innenfor en bestemt region. Da er det viktig å fylle inn korrekt region som overavdeling i dette feltet. Dersom dette feltet ikke fylles ut vil avdelingen havne utenfor strukturen, noe som kan bli svært uoversiktlig i en større organisasjon.

Når alle de nødvendige feltene er utfylt, kan du klikke på «Opprett avdeling» helt i bunnen av siden.

Du har nå opprettet en ny avdeling i systemet, og kan starte å tildele den brukere!