Hva kan vi hjelpe deg med?

Følg

Hvorfor vises modulen ikke som fullført?

Når du fullfører det siste trinnet i en modul, finner du en blå knapp med en hake øverst i høyre hjørne. Pass på at brukeren har klikket på denne knappen.