Hva kan vi hjelpe deg med?

Følg

Hvor har det blitt av modulen jeg har påbegynt?

Hvis du har begynt å lage en modul, men ikke fullført ved å klikke på den blå knappen på siste trinn, vil modulen lagres som inaktiv. Du finner den ikke igjen i listen over aktive moduler, men den er fortsatt tilgjengelig. Klikk på filtermenyen på venstre side, åpne status, og velg Inaktive:

Her finner du alle moduler som er påbegynte, men ikke fullførte.