Hva kan vi hjelpe deg med?

Følg

Passordinnstillinger og suspendering

På grunn av stadig økende sikkerhetskrav, støtter systemet nå innlogginsbegrensning. Dette innebærer at brukere som taster feil passord et antall ganger, vil bli utelåst fra systemet i en forhåndsbestemt periode. Brukeren får da følgende melding når de forsøker å logge inn: 

Dersom de blir utelåst et antall ganger, vil kontoen til slutt bli suspendert. Hvis kontoen er suspendert, får brukeren følgende melding:

Når brukeren er suspendert, kan administrator se det inne på Admin-Organisasjon. I venstremenyen vil du da kunne sortere på suspenderte brukere: 

 

 

Suspenderte brukere kan aktiveres på samme måte som deaktiverte brukere, og brukeren får da samme aktiveringsmail som nye brukere får. 

Dersom man som administrator opplever at hyppige utestengninger eller suspenderinger, kan man vurdere å endre innstillingene for dette. Det gjør man på Admin-Innstillinger-Organisasjonsinformasjon. Et stykke ned på siden, finner du seksjonen Innlogginsbegrensning.

 

Her kan du stille inn hvor mange innloggingsforsøk som skal tillates før en midlertidig blokkering av kontoen: 

Du kan også stille inn hvor mange minutter en bruker skal utestenges dersom de taster feil for mange ganger: 

Til slutt kan du stille inn hvor mange ganger du vil tillate at en bruker midlertidig utestenges før kontoen blir suspendert: 

Setter du 2 her, betyr det at andre gang en bruker ville blitt utestengt midlertidig, blir de i stedet suspendert. Dvs kun én midlertidig utestengning før de blir suspendert. 

 

Har du spørsmål til artikkelen? Still dem gjerne i kommentarfeltet.