Hva kan vi hjelpe deg med?

Følg

Hvordan bruke lederfelter for avdelinger

I superbrukerkurset lærer vi hvordan man tilegner en leder for en avdeling. Lederen har tilgang til alle lederfunksjoner for avdelingen. De kan blant annet ta ut rapporter og legge til nye brukere for egen avdeling. 

I tillegg har vi 3 "del-lederfelter". Disse får tilgang som leder for enkelte funksjoner. Vi skiller mellom kunnskapsleder, prestasjonsleder og organisasjonsleder: 

Kunnskapslederen for en avdeling har tilgang til å tildele læring til alle brukere innen avdelingen de er kunnskapleder for. 

Prestasjonslederen for en avdeling har tilgang til å administrere mål og coaching for alle brukere innen avdelingen de er prestasjonsleder for. 

Organisasjonslederen for en avdeling har tilgang til å opprette og endre brukere for avdelingen(e) de er organisasjonsleder for. 

 

I tillegg har du valget "Skal dette aggregeres til alle underavdelinger?". Dette valget gir lederen tilsvarende rettigheter for alle underliggende avdelinger i organisasjonen. For eksempel kan en organisasjon velge å ha en kunnskapsleder innen hver region. Ved å slå på aggregeringsfeltet for regionen, vil kunnskaplederen også bli kunnskapsleder for alle underliggende avdelinger.