Hva kan vi hjelpe deg med?

Følg

Avansert tilgangsstyring i din organisasjon

De fleste bedrifter opererer med våre standardinnstillinger. Disse innstillingene tillater ledere å se sine ansatte og sine underavdelinger, mens kun admin kan tildele læring. Det er imidlertid mulig å gjøre spesialtilpasninger for dette ved behov. 

For å gjøre spesialtilpasninger, velger du admin-menyen og klikker Innstillinger. Velg så Organisasjonsinformasjon

Her inne finner du blant annet Tilgangsdetaljer, som ser slik ut: 

Tilgang til læring styrer hvorvidt tilpassede tilgangsgrupper har tilgang til å tildele alle læringsmoduler. Velger du Ja, får alle spesialtilpassede tilgangsgrupper tilgang til å se og tildele alle læringsmoduler fra Admin-Læring. Velger du Nei, får alle spesialtilpassede tilgangsgrupper tilgang til å se og tildele kun moduler de selv har opprettet

Med spesialtilpassede tilgangsgrupper mener vi alle tilgangsgrupper som er opprettet under Admin-Innstillinger-Brukertillatelser:

Det forutsettes at tilgangsgruppen også har tilgang til det aktuelle området (i dette tilfellet Admin-Læring)

 

Brukertilgang styrer hvorvidt tilpassede tilgangsgrupper har tilgang til å tildele læring til alle brukere. Den styrer altså ikke hvilke læringsmoduler du har tilgang til, men hvem du har lov til å tildele dem til. Velger du Ja, får alle spesialtilpassede tilgangsgrupper tilgang til å se og tildele læring til alle brukere fra Admin-Læring. Velger du Nei, får alle spesialtilpassede tilgangsgrupper tilgang til å se og tildele læring til kun brukere som er underordnet en avdeling de er leder for. For eksempel vil en regionsleder kunne tildele til alle som tilhører sin region og avdelinger som er underordnet regionen. 

 

Avdelingstilgang styrer hvorvidt tilpassede tilgangsgrupper har tilgang til å se alle brukere og alle avdelinger i systemet. Velger du Ja, får alle spesialtilpassede tilgangsgrupper tilgang til å se alle avdelinger fra Admin-Organisasjon. Velger du Nei, får alle spesialtilpassede tilgangsgrupper kun tilgang til å se  brukere som er underordnet en avdeling de er leder for. For eksempel vil en regionsleder kunne se alle brukere og avdelinger som tilhører sin region eller avdelinger som er underordnet regionen.  

 

Teamtilgang styrer hvorvidt tilpassede tilgangsgrupper har tilgang til å se alle team med tilhørende brukere i systemet. Velger du Ja, får alle spesialtilpassede tilgangsgrupper tilgang til å se alle team fra Admin-Organisasjon. Velger du Nei, får alle spesialtilpassede tilgangsgrupper kun tilgang til å se og administrere team og tilhørende brukere hvis de er definert som leder for teamet