Hva kan vi hjelpe deg med?

Følg

Hvordan kan jeg endre eller slå av utsendelse av enkelte SMS?

Innstillinger for SMS-maler finner du under Admin-Organisasjon:

Her kan du gjøre endringer på SMS-maler. Du kan også deaktivere en SMS-mal hvis du ikke ønsker at den skal sendes ut. Da fjerner du haken til venstre for malen. Endringer blir lagret fortløpende uten at du trenger å klikke på en Lagre-knapp. I eksemplet under har vi aktivert aktiveringsmalen, men ikke deling av notater eller aktivering med forhåndsgenerert passord (user_activation_forced). 

Ved å klikke på SMS-historikk, vil du også få en søkbar logg over SMS som er sendt ut av systemet.