Hva kan vi hjelpe deg med?

Følg

Hvordan styres tilgang til Discover-menyen?

Som standard vår alle vanlige brukere tilgang til Discover-menyen. De kan kun se på seg selv der inne, og de har ikke tilgang til svar på tester, slik en leder har. 


Ledere har i utgangspunktet samme tillatelser som bruker inne på Discover bortsett fra at de kan se hva de ansatte har svart og hvorvidt det er riktig eller galt. Dersom de har en brukertillatelse som inneholder minst én admintillatelse, får de også tilgang til å se riktige svar. Er du i tvil om de har en admintillatelse? På admin-Innstillinger-Tilgangsgrupper kan du se hva de forskjellige tilgangsgrupper gir tilgang til:

Hvis du ønsker at noen avdelingsledere skal ha tilgang til admin-menyen og andre ikke skal det, må man opprette to separate tilgangsgrupper:

  • En tilgangsgruppe for avdelingsledere som kun skal ha tilgang til Discover og ikke til Admin.
  • En tilgangsgruppe for avdelingsledere som skal ha tilgang til både Discover og Admin