Hva kan vi hjelpe deg med?

Følg

Hvordan ta ut rapporter på gjennomføring av moduler eller programmer

Gå inn på Discover-menyen og velg Standardrapporter

Klikk på Moduler (eller Programmer dersom du ønsker rapportering om programmer)

Du får nå en oversikt over alle modulene som er tildelt minst én bruker. Du vil også se hvor mange som er tildelt, hvor stor andel av tildelte brukere som også har fullført og gjennomsnittlig tid brukt: 


Rapporten viser som standard alle brukere som du har tilgang til å se. Hvis du er admin, viser den alle brukere. Hvis du er avdelingsleder, vil den vise alle brukere i avdelinger som ligger under ditt nivå i organisasjonen.

Hvis du vil se en rapport kun for brukere tilknyttet enkelte avdelinger eller teams, kan du filtrere i venstremenyen: 

Da viser den en liste som kun inneholder brukere tilknyttet de avdelinger eller teams som velges i filteret. 

Sitter du på et høyere nivå i organisasjonen, ønsker du kanskje å se statistikk på avdelingsnivå i stedet for å få listet opp alle brukere. Da kan du velge den øverste avdelingen du ønsker å se statistikk for. Velg så Aggregate filters nederst på filtermenyen: 

Du får da en oversikt som viser læringsindeks på avdelingsnivå: 

Du kan åpne en avdeling for å se de individuelle modulene som er tildelt avdelingsmedlemmene. 

For å se tilsvarende informasjon om den enkelte modul, kan du klikke på modulen og sette filtre på samme måte som forklart ovenfor.