Hva kan vi hjelpe deg med?

Følg

Hvordan importere brukere fra Excel

Ofte trenger man å legge inn mange brukere, og da er det tidkrevende å gjøre det manuelt. Da trenger du en Excel-fil, som inneholder én bruker per rad. Den øverste linjen leses ikke av systemet når du importerer, så denne kan du bruke til kolonnetitler. 

Én av kolonnene skal inneholde enten brukernavn, e-postadresse eller bruker-id. De andre kolonnene skal inneholde den informasjonen du ønsker å importere for hver bruker. Formatet er ikke fastsatt så lenge hver celle kun inneholder informasjon som er tiltenkt ett spesifikt brukerfelt i Eloomi. For eksempel kan ikke fornavn stå i samme celle som etternavn. 

Rekkefølgen av informasjonen er ikke viktig så lenge hver kolonne er forbeholdt samme type informasjon. Det kan for eksempel stå slik: 

Men telefonnummer kunne like godt kommet før fornavn eller etternavn: 

Når du har et Excel-dokument, går du inn på Admin-Organisasjon og klikker Importer brukere: 

Klikk i dette feltet for å velge filen: 

Klikk så importer brukere: 

For hvert felt velger du hvilken informasjon feltet inneholder. For eksempel velger du her Fornavn

 

Hvis du har felter som ikke skal tas med i importen, kan du velge Ignore. 

Når du er ferdig med å velge felter, må du ta stilling til hvorvidt du skal overskrive allerede eksisterende brukere: 

Du kan velge én av disse, men ikke begge.

  1. Dersom du velger kun den øverste, matcher den brukerne basert på e-postadresse eller brukernavn. Hvis det eksisterer brukere med den e-postadressen eller det brukernavnet du har i filen din, vil den overskrive den gjeldende brukerens felter med de feltene du importerer. Felter som ikke blir importert, blir ikke berørt. For eksempel kan du importere bare telefonnummer. Felter som f.eks. fornavn og etternavn blir da ikke berørt. Brukere som ikke allerede eksisterer, blir importert som normalt. 
  2. Her gjelder mye av det samme som om du velger den øverste, men her matcher den i stedet på ansattnummer (employee_id). 
  3. Du kan også velge å la begge funksjonene være deaktivert. Da vil den importere alle brukere som ikke allerede eksisterer i systemet, men den vil ignorere allerede eksisterende brukere.