Hva kan vi hjelpe deg med?

Følg

Hvordan tildele effektivt til team og avdeling

Tildeling til framtidige brukere

Som regel gjør man ikke tildelinger til enkeltbrukere. I stedet velger man hvilken læring som er riktig basert på grupperinger av brukere, som for eksempel avdelinger eller team. 

Når man gjør tildelinger til en gruppering i stedet for enkeltbrukere, vil denne tildelingen også gjelde for framtidige brukere som blir tilknyttet grupperingen. Hvis du for eksempel tildeler Modul A til Avdeling 1, vil alle brukere i Avdeling 1 motta tildelingen. Hvis du så tilknytter en ny bruker til Avdeling 1, vil også denne brukeren få tildelt læringen. 

Derfor er det lurt å tenke over hvorvidt læringen er kortsiktig eller kampanjepreget. Du ønsker for eksempel ikke at brukere i 2020 skal få tildelt læring som relaterer til en produktlinje som ble avsluttet i 2016. 

 

Tildelinger med frist

Det hender at man trenger å legge inn en frist for gjennomføring. Husk at hvis du gjør dette med tildeling til grupperinger som avdelinger eller team, vil denne fristen også gjelde for framtidige brukere. Det gir sjeldent mening å bruke en fast dato for dette ettersom nye brukere etter denne datoen vil logge inn og finne at tidsfristen allerede er passert. 

I slike tilfeller bør man bruke intervalltildeling. Når du slår på tidsfrist i tildelingen, velger du Etter en spesifikk hendelse

Da kan du velge x antall dager, uker eller måneder fra brukerens opprettelsesdato, ansettelsesdato eller datoen brukeren ble aktivert:

Vi anbefaler å bruke aktiveringsdato. Da sikrer du at alle nye brukere får like lang tid til å fullføre tildelt læring.