RETTET: Forsinkelse i tildeling av læring og enkelte andre funksjoner