Hvorfor har en bruker mindre enn 100 i læringsindeks når de har fullført alle moduler?